dimecres, 1 de juliol de 2009

ORGANITZEN

ORGANITZEN


La proposta neix dins les plataformes de Teatre Social i Teatre de les Oprimides. Després d'una primera activitat local al voltant del Teatre de l'Oprimit que es va realitzar a Catalunya durant el més de maig de 2008, en la qual per primer cop van col·laborar diferents grups de Teatre Social i Teatre de l'Oprimit de Barcelona; es va voler seguir treballant junts fent cada cop la col·laboració més estreta i estructurada entre els grups que vàren compartir prèviament alguna activitat teatral, encara que fos puntualment. Es va pensar llavors d'organitzar un projecte juvenil al voltant del Teatre Social i el Teatre de l'Oprimit que impliqués directament dits grups i que s'obrissin a la colaboració i participació d'altres grups locals que treballèssin amb el Teatre Social i el Teatre de l'Oprimit.TEATRAVIESAS

http://www.teatraviesas.blogspot.com


Teatraviesas és un grup de Teatre de l'Oprimit i l'Oprimida (TO) autogestionat i en evolució permanent que neix a Barcelona a l'any 2005 amb l'objectiu d'analitzar i transformar diversos temes que ens preocupen de la nostra societat, a través del TO. Som un Col·lectiu del CSA Can Vies (Sants) i actualment ens centrem en els temes de l'especulació immobiliària i el gènere. Donem tallers per a multiplicar aquesta eina i representem obres de Teatre Fòrum dels temes treballats.

Son activistes políticas i sempre intenten portar a la pràctica els seus coneixements de teatre i Teatre de l ’Oprimit, treballant en xarxa amb diversos col·lectius que lluiten per causes similars a les seves.TRANS-FORMAS

http://www.trans-formas.com


TRANSformas és una asociació, un projecte i un grup humà que treballa amb eines com el Teatre Social i el Teatre de l'Oprimit; pretenem el desenvolupament de la persona i de la comunitat. La nostra feina es centra en la metodologia creada pel brasiler Augusto Boal, qui va establir dues premises sobre les que construí tot el seu ideari: en primer lloc, salvà la distància entre el poble i la cultura; en segón lloc, va demostrar que el teatre pot ser desenvolupat per qualsevol persona, en qualsevol lloc. Al Teatre de l'Oprimit l'audiència s'incorpora activament com a part de l'acció dramàtica, i per tant pren el control d'aquesta, podent fer canvis.KILALIA

http://www.elgalliner.cat


La Companyia Kilalia neix el 2006 vinculada a l’escola de teatre El Galliner de Girona. Especialitzats en el teatre fòrum, els components formats en el teatre, l’educació social, l’educació primària i ESO, la mediació i la psicologia. Creuen en el teatre com a eina d’intervenció socioeducativa i com a instrument de canvi. El 1990 naixia l'Associació Gironina de Teatre (AGT), una entitat sense ànim de lucre que acull la majoria dels professionals d'aquest sector a les comarques gironines, amb la voluntat de dinamitzar el panorama teatral a tota la província.


IMPACTA

http://www.impactateatre.org


Som una associació compromesa amb el Teatre Social i fem els nostres propis espectacles ja sigui directament per part de la companyia o amb col·laboració amb altres companyies, associacións astístiques o socials. Treballem utilitzant tots el recurs que ens ofereix l’art dramàtic. Ofererim cursos de formació, tallers d'intervenció, sessións de Teatre Fòrum i espectacles de creació.EL GRITO

http://www.teatroelgrito.org


Som una asociació de Teatro de l'Oprimit que promou la transformació social a través del teatre. Esta formada per joves d'Argentina, França i Catalunya, tots ells formats en Teatre de l'Oprimit i Cultura de Pau a Barcelona i Índia.

A través d'aquesta eina artística, cerquem activament la transformació de l'individu, perqué ser actiu, és tenir capacitat d'anàlisi, de crítica, i d'alliberació de sí mateix i del seu entorn. A partir d'aquesta premisa, per a nosaltres es fonamental la multiplicació, per la qual cosa organitzem sovint tallers de formació de Teatre de l'Oprimit que últimament vinculem a conceptes de Cultura de Pau ya que ambdos ofereixen instruments pràctics per a la ressolució de conflictes des de una mateixa perspectiva positiva del conflicte.LA NAVE VA

http:www.lanaveva.org


La Nave Va és una associació sense afany de lucre, que es va constituir l’any 2007 amb la finalitat de promoure el teatre com a procés d’aprenentatge i de transformació social.

L’associació va sorgir conjuntament d’una reflexió sobre la utilitat social del teatre i el contacte amb altres àmbits que fan servir el teatre com a eina: Peta i Preda (Filipines), l’Augusto Boal i com a empenta final la participació al projecte europeu Drama Way. Això va obrir una porta que mostrava la vessant més social del teatre, creant la necessitat de portar el teatre fora del teatre; de que el teatre pugui tenir major presència a la vida quotidiana d’un nombre més gran de persones, en diferents aspectes i contexts com activitat transformadora.ARTIXOC

http://www.artixoc.org


Artixoc és una entitat sense ànim de lucre que neix en el 1998 amb la intenció d'enfortir les relacions culturals entre els joves europeus a partir de l'art com a mitjà de comunicació més enllà de l'idioma.

A partir d'aquest moment, comença una aventura plena de projectes que pretenen demostrar que l'art és una de les millors eines per apropar la gent al teixit social. L'art és un llenguatge universal que ens ajuda a construir una societat més civilitzada i compromesa amb la lluita contra les desigualtats en el món.L’ARANYA CREACIÓ

www.laranyacreacio.net


Son una associació interdisciplinària que treballa l’àmbit de l’educació, entenen aquesta com un intercanvi de coneixements i experiències, una eina per l’apoderament i l’acció social. Les seves línees d’acció son el gènere i la pau conflictual.

Des dels Feminismes i la perspectiva positiva del conflicte com a motor metodològic i pensant en receptors heterogenis creen i dinamitzen activitats per analitzar, reflexionar, empatitzar, proposar, actuar.

Practiquen el teatre de l’oprimit, com un forma d’activisme polític feminista, tenint com base la metodologia de les oprimides.